گروه شيميايي جام در سال ١٣٨٣ با سرمايه اي اندك و توسط نيروهايي جوان كار خود را در تهران آغاز كرد و پا به عرصه بازار تجارت جهاني مواد شيميايي نهاد و در مدت زمان كوتاهي با استفاده از تجارب مدير آزموده و انگيزه بالآي نيروهايش براي پيشرفت و ترقي توانست در ميان رقباي بزرگ و توانمند خود خوش درخشيده و با جلب اعتماد مشتريان خود به تعداد آنان بيفزايد .
ما با تكيه بر سابقه درخشانمان با افتخار اعلام مي كنيم كه در بازار كار خود بي رقيبيم چرا كه بهترين و معتبرترين برندهاي توليد كننده موادغذايي ، دارويي ، كاشي و سراميك و ….. جزو مشتريان دائم ما هستند .
نحوه برخورد مناسب و دانش كافي يكي از مشخصه هاي بارز گروه ماست .
ما با حذف واسطه ها تا به حال توانسته ايم مناسب ترين قيمت ها را به توليدكنندگان آرائه دهيم .
ما معتقديم مشتريان ما شريك تجاري ما هستند و أين نه تنها يك شعار نيست بلكه باور قلبي ماست و موفق شده ايم به آن عمل كنيم .
شعار ما : اعتماد شما اعتبار ماست .
پس با همين باور و اعتماد شما كه سرمايه أصلي ماست در كنار هم با احترام به منافع يكديگر ، براي پيشرفت و آباداني كشور عزيزمان تلاش ميكنيم تا سهمي هر چند ناچيز در گردش
چرخ هاي صنعت و اقتصاد ايران داشته باشيم .
با تشكر
مديريت گروه شيميايي جام
مهندس نيازبخش